naar top
Gemeente Tremelo

Aangepaste gemeentelijke dienstverlening

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be. Wat betekent dit concreet voor onze gemeentelijke dienstverlening?

Essentiële dienstverlening blijft gegarandeerd


1. De essentiële dienstverlening blijft gegarandeerd

 • Gemeentehuis en sociaal huis (OCMW) werken alleen op afspraak
  Maak een afspraak via het algemeen nummer 016 53 16 66 (onthaal gemeentehuis)
  of 016 53 75 40 (infoloket OCMW).
 • Thuisdiensten (gezinszorg)
 • Onthaalouders
 • Voor- en naschoolse kinderopvang
 • Bib aan huis
 • Kind & Gezin
 • Politiediensten
 • Afvalophaling (recyclageparken heropenen vanaf 7 april) 

2. Een aantal gemeentelijke gebouwen sluiten

 • Zwembad
 • Bibliotheek
 • Damiaanmuseum
 • Sven Nys Cycling Center
 • Sportzaal 't Zand
 • Turnzaal Kruisstraat
 • Cultuur- en feestzaal Lindebloesem
 • Gemeentelijke lokalen

Ook activiteiten van partners in deze locaties worden afgelast.


3. Activiteiten en evenementen worden geannuleerd

Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of het binnen- of buitenactiviteiten zijn.

Door de huidige situatie komt ook de voorbereiding en uitvoering van toekomstige evenementen in het gedrang. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist alle gemeentelijke activiteiten tot eind mei te annuleren. Een verlenging van deze maatregel tot juni, juli of augustus wordt verder geëvalueerd.

Regel zoveel mogelijk zaken online, telefonisch of per mail

Heel wat zaken kunnen online aangevraagd en afgehandeld worden via het e-loket op de gemeentelijke website. We vragen alle inwoners met aandrang uitsluitend fysiek naar het gemeentehuis of sociaal huis te komen als dit absoluut noodzakelijk is. Daarom werken we alleen nog op afspraak. Wanneer mogelijk zullen de diensten aanvragen en dossiers per e-mail of telefonisch afhandelen. In de gemeentelijke gebouwen gelden bovendien strikte hygiënemaatregelen.

Bib aan huis

De bibliotheek is momenteel gesloten. Heb je even nood aan een goed boek of ontspannende dvd? Wij breiden de dienst 'bib aan huis' uit naar al onze leden in gemeente Tremelo. Bel of mail ons en wij leveren jouw selectie aan huis.

Hoe werkt het?

 1. Maak je keuze in onze online catalogus.
 2. Stuur een mailtje naar bibliotheek@tremelo.be met jouw selectie, je lidkaartnummer, adresgegevens en telefoonnummer. Je kan ook telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers via 016 52 54 73, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur.
 3. De bib-medewerker maakt met jou de nodige afspraken voor de levering.
 4. We proberen jouw bestelling de volgende dag te leveren. Uiteraard zal dit afhangen van de vraag naar deze dienst.

Noodopvang blijft verzekerd

Onze basisscholen schorsen alle lessen maar blijven noodopvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Voor deze kinderen blijft ook de voor- en naschoolse kinderopvang gegarandeerd. Hoe deze georganiseerd wordt, wordt via een individuele communicatie aan de ouders meegedeeld. Crèches, en dus ook onze onthaalouders blijven open. Ook hier gelden strikte richtlijnen rond hygiëne en fysiek contact.

Lokale ondernemers volgen de nieuwste richtlijnen

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn. Om hun klanten ten dienste te zijn, zetten onze lokale ondernemers verschillende initiatieven op touw: afhaalmaaltijden, leveringen aan huis, promoties...

Erediensten blijven geschorst

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels en andere vieringen gaan niet door. Begrafenissen kunnen plaatsvinden in beperkte kring. 

Basishygiënemaatregelen blijven gelden

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken. Draag ook zorg voor onze ouderen. Help hen met hun boodschappen. Maar als je ziek bent, breng hen geen bezoek. We moeten waken over kwetsbare mensen.

Meer info

 • Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.
  Ook via twitter (@be_gezondheid) en facebook informeert de FOD Volksgezondheid doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus.
 • Ook op de website van het Nationaal Crisiscentrum vind je meer informatie over de maatregelen.
 • Schrijf je in op www.be-alert.be en word meteen verwittigd bij een noodsituatie.

Nieuws

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 02
fax
016 52 54 09
e-mail
 • Covid-19