naar top
Gemeente Tremelo

1-meiwandeling 2019 in Booischot - Kasteeldomein Ter Laken

Deze informatie is niet meer actueel!
1-meiwandeling 2019 in Booischot - Kasteeldomein Ter Laken Woensdag 1 mei staat onze jaarlijkse wandeltocht op het programma en dit jaar kiezen we voor een bezoek aan het Het kasteeldomein Ter Laken in Booischot. Beschrijving Het kasteeldomein Ter Laken met als kern het kasteel Ter Laken bevindt zich ten zuiden van de Grote Nete en wordt omgeven door een uitgestrekt landschapspark met diverse ...

Wanneer

  • 01 mei 2019

Waar

Sven Nys Cycling Center
Balenbergstraatje 11 3128 Baal (Tremelo)

Info

1-meiwandeling 2019 in Booischot - Kasteeldomein Ter Laken

Woensdag 1 mei staat onze jaarlijkse wandeltocht op het programma en dit jaar kiezen we voor een bezoek aan het Het kasteeldomein Ter Laken in Booischot. Beschrijving Het kasteeldomein Ter Laken met als kern het kasteel Ter Laken bevindt zich ten zuiden van de Grote Nete en wordt omgeven door een uitgestrekt landschapspark met diverse oude eiken en een complex geheel van waterlopen. De toegangsdreef is afgezet met linden en verspreid over het domein liggen nog diverse bijgebouwen, onder meer de kasteelhoeve en de boswachterswoning. Ten zuiden van het kasteel ligt de voormalige, aan de noordzijde ommuurde moestuin. HISTORIEK De historiek van het kasteeldomein gaat terug tot in de 14de eeuw. Vanaf de 17de eeuw was de heerlijkheid Ter Laken in handen van de familie della Faille. De heerlijkheid speelde van oudsher een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale geschiedenis. Zo werd onder meer in 1816 de parochiekerk gebouwd door toedoen van de toenmalige kasteelheer J. della Faille, die eind 18de-begin 19de eeuw ook het kasteel liet herbouwen. Toen Alfons della Faille de Levergem, de eerste burgemeester van Booischot tussen 1836 en 1842, het domein erfde in 1868, liet hij in 1871-1874 het bestaande kasteel heropbouwen naar ontwerp van de Antwerpse architect Jozeph Claes (zie de gedenksteen voor de eerstesteenlegging in de westvleugel en de gedenksteen voor het voltooien van de werken in de oostvleugel). Bij deze verbouwing werd het gebouw vergroot door de aanbouw van twee lagere vleugels. Na zijn overlijden in 1879 kwam het domein in handen van zijn dochter Valérie, die huwde met Edmond de Turck de Kersbeek. Hun dochter Marguerite huwde met baron Alfons Louis Marie de Gruben, die het volledige domein Ter Laken rond de eeuwwisseling erfde. In 1928 liet hun zoon Hervé de Gruben op een perceel ten westen van de Hofdreef een villa met lusttuin bouwen. De kabinetskaart van de de Ferraris (1770-1778) geeft het valleigebied van de Grote Nete weer als natte beemden. Het kasteel Ter Laken ("Cense Terlaecken"), een omwald gebouw, ligt nog net binnen dit valleigebied. Twee dreven vertrekken vanuit het kasteel, één in noordelijke richting naar de Grote Nete en één in zuidelijke richting naar de woonkern Booischot. Ten oosten van het kasteel loopt de Molenbeek, volledig noord-zuid georiënteerd. Ten zuiden van de beemden, tot aan de woonkern Booischot, zijn kleinschalige akkers en weilanden, omzoomd door bomenrijen of houtkanten, terug te vinden. Buiten de wijzigingen op het kasteeldomein van Hof ter Laken zijn geen grote veranderingen op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) waar te nemen. De wijzigingen op het kasteeldomein betreffen in hoofdzaak de wijzigingen aan de gebouwen en de aanwezigheid van een kasteelparkaanleg met een uitgebreid grachtensysteem tot aan de Grote Nete. De topografische kaart van het Institut Cartographique Militaire (1929-1930) toont dat het kasteelpark zuidwaarts verder werd uitgebreid. De dreef is nog duidelijk aanwezig. Voor het eerst is op deze kaart ook een gebouw ingetekend in het westelijk gelegen bosje. Een duidelijke verbindingsweg tussen het kasteeldomein van Hof ter Laken en dit gebouw is bijkomend aangeduid. Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieregisters Booischot, schetsen 1897/1. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520. Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000. ARREN P. 1989: Van kasteel naar kasteel 3, Kapellen, 38-44. DIRIKEN P. 1994: Geogids Heist-op-den-Berg, s.l., 99-100. S.N. 2012: Aanduidingsdossier ankerplaats 'De Grote Nete en de Herenbossen', definitieve aanduiding 04/09/2012. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen (versie 2, 1997-2010), Heist-op-den-Berg, Hofdreef 2 (geraadpleegd op 2 februari 2015). Bron: - Auteurs: Cox, Lise & Kennes, Hilde Datum tekst: 2015 Alle teksten

Deel deze pagina

Alle activiteiten
  • foto: