Bibraad

De bibraad heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de bibliotheek en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot
de bibliotheek vanuit het standpunt van de gebruiker. De bibraad kan deze adviezen uitbrengen op vraag van de overheid of op eigen initiatief.

De bibraad werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek.
De Vlaamse beleidsprioriteit voor het openbaar bibliotheekwerk luidt: de gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften (decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, art.5, 2°).

Deze beleidsprioriteit wordt in het uitvoeringsbesluit als volgt gespecificeerd:

De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:
1. De cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert;
2. Inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid;
3. Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied;
4. Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.

Samenstelling

Contactinfo

Bibliotheek

adres
Kruisstraat 123120 Tremelo
tel.
016 52 54 73
e-mail
Vandaag open van 18.00 - 20.00 uur
Morgen open van 18.00 - 20.00 uur

Deel deze pagina