Individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet gezuiverd worden: collectief (het afvalwater wordt langs het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsstation gevoerd) of individueel.

Wanneer een woning ligt in een gebied waar geen riolering wordt aangelegd, moet het afvalwater ter plaatse, voor elke woning apart, gezuiverd worden in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).

Wie weigert om een IBA te laten plaatsen, zal zelf moeten instaan voor het nakomen van de saneringsverplichting en op eigen kosten een IBA moeten plaatsen, laten keuren, onderhouden, enz. De saneringsverplichting, conform het zoneringsplan, ligt immers bij de burger.

De gemeente wil dit overnemen door een collectieve plaatsing aan te bieden en de kosten voor plaatsing en onderhoud te dragen, met uitzondering van een éénmalig forfaitair bedrag, gelijk aan een huisaansluiting.

Meer info

Infoavond IBA
dinsdag 11 februari 2020 om 20 uur
Lindebloesem, Tremelo

Wat betekent een IBA plaatsen in praktijk? Welke timing moet ik aanhouden? Hoe ondersteunen Aquafin en de gemeente mij hierin? Deze en nog meer vragen worden door onze afkoppelingsdeskundige beantwoord.

Voor meer informatie neem je contact op met de projectcoördinator grondgebiedzaken via 016 52 54 37 of sabine.clerix@tremelo.be

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Technische Uitvoeringsdienst

adres
Geetsvondelstraat 73120 Tremelo
tel.
016 52 54 90
fax
016 53 45 97
e-mail