Kan je niet zelf stemmen?

Zonder volmacht
  • Je brengt jouw kiesbrief op voorhand binnen op het gemeentehuis samen met een bewijs van je afwezigheid (medisch attest, werkgeversattest, …). 
    OF
  • Je laat iemand dit op de dag van de verkiezingen afgeven aan de voorzitter van jouw kiesbureau. Je bent dan wettig afwezig en dit zal zo ook op de kieslijst aangeduid worden.
Met volmacht

Je dient het volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen. Je voegt jouw kiesbrief bij en het nodige attest dat je afwezigheid staaft, en overhandigt alles aan je volmachtdrager. Die zal op 26 mei 2019  jouw stem gaan uitbrengen in het kiesbureau vermeld op je kiesbrief.

Benodigde attesten kunnen zijn:
- medisch attest
- werkgeversattest
- attest dat u het beroep uitoefent van schipper, marktkramer of kermisreiziger
- attest van de schooldirectie
- bewijsstuk dat je in het buitenland verblijft op 26 mei 2019 of een verklaring op eer

Opgelet: de volmachtdrager dient ook zijn eigen kiesbrief bij te hebben alsook zijn identiteitskaart.

Meer info

Meer info en alle formulieren zijn te verkrijgen op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten