Baalsebaan

Beschrijving van deze melding

Melding
veiligheidsprobleem
Datum
10 apr 2021
Meldingsnummer
1178
Locatie
Baalsebaan
Status
In behandeling
Beschrijving
De spiegel die zicht geeft op de Baalse Baan wanneer men uit de Van Roostlaan komt staat volledig verkeerd afgesteld (te laag), waardoor men het verkeer komende uit Baal niet of zeer slecht ziet aankomen. Deze situatie wordt nog verslechterd door de zeer hoge haag van de bewoners van het nummer 101, die het zicht op de Baalse Baan volldeig belemmert.
De vraag is dus of de stand van deze spiegel DRINGEND kan bijgeregeld worden. Deze vraag werd een maand geleden reeds gesteld via e-mail aan de dienst mobiliteit !
Antwoord

Bedankt voor de melding. Dit wordt eerstdaags door onze ploeg logistiek&signalisatie aangepakt.