Samenaankoop: verwijderen of opvullen van stookolietank

Oude buitengebruikgestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, wat nadelig is voor het milieu. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert Tremelo in samenwerking met een 9-tal andere gemeenten een nieuwe tankslag.

Wanneer oude buitengebruikgestelde stookolietanks beginnen te lekken, kan er een ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert onze gemeente samen met enkele andere gemeenten een nieuwe tankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Interesse?

Heb je interesse in deze samenaankoop? Neem dan via dit invulformulier deel aan het project.

Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract.

Beschik je niet over internet? Neem dan contact op met de dienst Omgeving.

Werkgroep

Er wordt een werkgroep samengesteld uit inwoners van verschillende gemeenten. Deze groep zal beslissen welke aannemer of firma deze opdrachten mag uitvoeren. Kan je je enkele keren vrij maken in de periode februari tot en met mei? En wil je actief online deel te nemen aan de werkgroep? Geef dit dan ook aan op het invulformulier. Je zal in februari gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Samenaankoop regenwatertonnen

Samen met enkele andere gemeenten stapte Tremelo in het regenwatertonnenproject. Dankzij dit project kan je als inwoner via een samenaankoop voordelig investeren in het plaatsen van een regenwaterton. Lees er hier alles over.

Dit artikel werd gepubliceerd op 06 januari 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Samenaankoop stookolietank

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.