Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vogelgriepvirus: ophokplicht blijft van kracht

Het vogelgriepvirus circuleert nog steeds op ons grondgebied. Daardoor blijft de verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels van kracht. Deze ophokplicht geldt ook als je slechts enkele kippen houdt.

Vanaf 15 november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Onderstaande maatregelen zijn in België voor onbepaalde duur van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels*.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

*Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in ons land.

Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook dat van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector.

Meer informatie lees je in dit bericht. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op www.fav.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 08 januari 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • kippen

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoekĀ 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: