Realisatie Belevingspark 't Zand op twee sporen

Via een participatietraject konden inwoners en verenigingen kennismaken met de plannen voor het toekomstige sport - en belevingspark in Baal. Alle relevante opmerkingen en suggesties worden meegenomen in een realisatietraject op twee sporen.

Bijna 200 burgers gaven hun mening over dit project. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot enkele belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden: voldoende ruim aanbod voor verenigingen, aandacht voor verkeersveiligheid in de dorpskern en de leefbaarheid van de buurt. Het lokaal bestuur gaat met alle relevante opmerkingen en suggesties aan de slag om een gedragen project uit te werken.

In eerste instantie zal een omgevingsaanvraag ingediend worden voor de sporthal en bijhorende parkeerfaciliteiten. Het indienen van deze omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten naar verkeersveiligheid en -leefbaarheid rond de site verder in kaart brengen. Ondertussen werden al een aantal maatregelen vooropgesteld om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Ook de nieuwe ontwerpplannen van de sporthal zullen maximaal tegemoetkomen aan de vragen van diverse verenigingen.

Daarnaast zal de realisatie van de sport- en parkzone het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Het lokaal bestuur wil deze buitenaanleg opnieuw ter discussie stellen en via een constructief debat met de betrokkenen vormgeven.

Een aantal antwoorden op veelgestelde vragen uit het participatietraject zijn te vinden op www.tremelotroef.be/belevingspark.

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 maart 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Belevingspark

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: