Oproep kandidaten voor uitbating cafetaria 'Den Dok'

De gemeente Tremelo zoekt kandidaten voor het uitbaten van de cafetaria van het gemeentelijk zwembad. Deze uitbating onder de vorm van een concessie voor een termijn van 9 jaar, start op 1 juni 2021.

De uitbating kan gebeuren door één of meerdere natuurlijke personen, alsook door een rechtspersoon. De toewijzingsvoorwaarden en minimale contractvoorwaarden zijn opgenomen in de concessieleidraad.

De inschrijving moet gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, t.a.v. mevrouw Sabine Clerix, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo of door middel van afgifte tegen ontvangstbewijs aan mevrouw Sabine Clerix. Inschrijven gebeurt onder dubbel gesloten omslag waarbij de binnenste omslag duidelijk vermeldt 'Inschrijving concessie cafetaria gemeentelijk zwembad'. De inschrijving en de verplichte bijlagen dienen het bestuur te bereiken ten laatste op dinsdag 27 april om 10 uur.

Bijkomende info:
Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo
016 52 54 37
sabine.clerix@tremelo.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 02 april 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Zwembad - Den dok

Openingsuren en contact

Overheidsopdrachten

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 37
fax
016 53 49 03
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.