Persinfo - Tremelo ontvangt SAVE-label op 4/6

Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is, ging het lokaal bestuur van Tremelo in 2017 het SAVE-engagement aan. Ondertussen is het actieplan verkeersveiligheid succesvol afgerond. Voor deze inspanningen zal OVK op vrijdag 4 juni het SAVE-label aan Tremelo uitreiken.

Lotgenotenorganisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Ook gemeente Tremelo ondertekende het SAVE-charter. Hiermee ging het lokaal bestuur het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de zeven SAVE-doelstellingen. Tremelo krijgt nu het SAVE-label omdat ze haar SAVE-actieplan succesvol heeft afgerond.

Tremelo inventariseerde o.a. alle verkeersborden, werkt aan het oplossen van slecht of onlogisch ingerichte kruispunten en verkeerssituaties en legt de laatste hand aan het invoeren van zones-50 in alle binnengebieden. Weldra wordt een netwerk van fietsstraten ingevoerd en een veilige fietsstratenverbinding tussen centrum Tremelo en centrum Baal. Het stopprincipe wordt verder gepromoot en het lokaal bestuur werkt mee aan het optimaliseren van het openbaar vervoer. Binnenkort wordt een eerste Hoppinpunt aan Parking Vinneweg ingericht. Naast het opmaken van een schoolfietsroutekaart, werden de schoolomgevingen veiliger gemaakt door het plaatsen van Octopuspalen en weldra ook herkenbare Octopuswegmarkeringen bij het in- en uitrijden van de schoolomgevingen. Naast de verschillende acties wordt er voortdurend ingezet op een verhoogde handhaving en sensibilisering.

Tremelo ging het SAVE-engagement aan omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Ook naar de toekomst toe blijft een verkeersveilige gemeente een topprioriteit, waar de gemeente verder aan zal werken.


Persvoorstelling: OVK reikt SAVE-label uit aan Tremelo

De uitreiking van het SAVE-label vindt plaats op vrijdag 4 juni om 13 uur op het plein aan de bibliotheek (Kruisstraat 12, Tremelo).

Info:
Nick De Rijck, schepen van verkeer en mobiliteit, nick.derijck@tremelo.be, 0476 85 80 05
Clara Mertens, dienst mobiliteit, mobiliteit@tremelo.be, 016 52 54 55

Dit artikel werd gepubliceerd op 01 juni 2021

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • SAVE

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail
Vandaag gesloten


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: