Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Inspraakperiodes over projecten in jouw buurt op een rijtje

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar je vlot toegang kan vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema's (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken. 

Inspraak over omgevingsvergunningen

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit aangekondigd met een gele affiche op het perceel. Het wordt ook bekend gemaakt via de website van de gemeente. Het omgevingsloket bevat een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen in Vlaanderen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 02 juli 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Vlaanderen is omgeving

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail

Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: