Jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Daarom werkt het lokaal bestuur samen met experten aan een nieuw Beleidsplan Ruimte. Dit beleidsplan willen we met zoveel mogelijk belanghebbenden vormgeven.

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Daarom werken we aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een robuuste langetermijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Dit beleidsplan willen we de komende jaren samen met zoveel mogelijk belanghebbenden vormgeven. Ook jij hebt wel een gedacht over de toekomst van onze gemeente, niet?

Van structuurplan naar beleidsplan

Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen:

  • 2021 Start verkenningsfase en opmaak focusnota - in kaart brengen sterktes en knelpunten van Tremelo
  • 2022 Conceptnota - bepalen van de krachtlijnen van het nieuwe Beleidsplan Ruimte
  • 2023 (Voor)ontwerp - eerste ontwerp van het Beleidsplan Ruimte
  • 2024 Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte

Jouw gedacht voor het Beleidsplan ruimte

Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Wat vind jij belangrijk? Waar moet volgens jou meer aandacht naartoe gaan? We zijn benieuwd naar jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte. Daarom ontwikkelden we een spel. En niet zomaar eentje. Via een bordspel verzamelen we op een luchtige en ludieke manier standpunten en suggesties voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Al spelenderwijs kan jij jouw gedacht geven over ruimtelijke thema's zoals wonen, handel en voorzieningen, open ruimte, vrije tijd, natuurbeleving en mobiliteit in Tremelo. Een plezante aanpak wil niet zeggen dat dit niet serieus wordt genomen. Integendeel, jouw inbreng nu, zal Tremelo de komende jaren mee vormgeven.

Er zijn verschillende manieren om te participeren: deelnemen aan een spelcafé, zelf een spelavond organiseren of suggesties delen via postkaarten of het online participatieplatform.

Ontdek er alles over op www.tremelotroef.be/onsgedacht.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 november 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Spelbord Ons Gedacht

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: