Belevingspark 't Zand: nieuwe stap in de ontwikkeling van de vrijetijdssite in Baal

De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Baal komt een stapje dichterbij. Eind november wordt gestart met het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning.

Met de bouw van een multifunctionele sporthal wil het lokaal bestuur een duurzame oplossing bieden voor sport- en vrijetijdsbeleving in onze gemeente. Via een participatietraject konden inwoners en verenigingen hun mening geven over de plannen voor de ontwikkeling van de site aan 't Zand, naast het sociaal huis in Baal. Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Fase 1: omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten

De zone aangeduid op het grondplan (zie bijlagen) vormt fase 1 van de ontwikkeling van de vrijetijdssite. In eerste instantie wordt een omgevingsaanvraag ingediend voor de sporthal en bijhorende parking.

De omgevingsaanvraag omvat:

  • de bouw van een multifunctionele sporthal
  • de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet
  • de aanleg van een straatplein met verhoogd busperron
  • de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling.

De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen. Bij de inrichting van de site werd ook rekening gehouden met de vragen rond verkeersveiligheid en -leefbaarheid en met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets.

Het openbaar onderzoek loopt van 27 november tot en met 26 december 2021. De dossierstukken van het openbaar onderzoek kan je vanaf de start van het openbaar onderzoek inkijken via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt dan ook ter inzage bij de dienstomgeving, na afspraak alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kan je digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk (per aangetekend schrijven of tegen afgifte ontvangstbewijs) bij het College van burgemeester en schepenen, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo.

Fase 2: inrichting buitensport 

De inrichting van de buitensportterreinen zal deel uitmaken van een volgende omgevingsaanvraag. Deze zone, op het inplantingsplan aangeduid met fase 2, omvat een omnisportveld, een skatepark, padelvelden. Deze infrastructuur wordt nog verder uitgewerkt via kleinere participatietrajecten.


Meer informatie over het participatietraject op www.tremelotroef.be/belevingspark.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 november 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Belevingspark 't Zand

Openingsuren en contact

Vrije tijd

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 40
fax
016 53 56 85
e-mail
Vandaag gesloten


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: