Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Inspraak op de kennisgevingsnota van het plan-MER windturbines

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Burgers kunnen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Plan-MER over sectorale voorwaarden voor windturbines

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Meer informatie vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Inspraak op de kennisgevingsnota van het plan-MER windturbines

In een vroege fase van de procedure van plan-MER wordt een kennisgevingsdocument. Dit document bevat informatie over het voorgenomen plan en de manier waarop de milieueffecten van dat plan zullen worden bestudeerd, geëvalueerd en beoordeeld. Burgers of overheden hebben inspraak op dit kennisgevingsdocument. Zo kunnen ze  vóór de start van het milieueffectenonderzoek extra elementen aanbrengen die in het milieueffectenonderzoek mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. 

Je kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor  alternatieven. Je kan de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken op het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel.

Bezorg jouw opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 december 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • vlaanderen-omgeving

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: