Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Help Oekraïners op de vlucht

Het conflict in Oekraïne beroert ons allemaal. Ons land zal Oekraïense inwoners die op de vlucht zijn, opvangen en ondersteunen. Heb je een kamer, een woning of een andere plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te vangen? Stel je dan kandidaat voor crisishuisvesting.

In het licht van de huidige oorlogssituatie in Oekraïne, wenst ons land zich in te schakelen in de ondersteuning van Oekraïners op de vlucht. Zo werd er onder meer een ‘Taskforce Bescherming en Opvang van Oekraïners’ opgericht om de verschillende noden in deze crisis in kaart te brengen en te voorzien in de nodige ondersteuning van mensen die uit Oekraïne aankomen in ons land. Een van deze noden betreft de huisvesting van ontheemden uit Oekraïne.

In deze uitzonderlijke noodsituatie op het Europees grondgebied tonen verschillende lidstaten van de Europese unie zich solidair met de Oekraïense bevolking. Ook lokaal bestuur Tremelo wil zijn steentje bijdragen en bekijkt welke noodopvang we ter beschikking kunnen stellen.

Wil jij ook helpen?

Heb je een kamer, een woning of andere plek vrij om iemand tijdelijk onderdak te bieden? Bezorg ons dan je gegevens via het webformulier 'registratie noodopvang PlekVrij' of neem contact op via 016 52 54 50. 

De gemeente zal kandidaat-gastfamilies screenen door een uittreksel uit het strafregister te vragen en de accommodatie waar Oekraïense vluchtelingen gehuisvest worden te controleren op veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en/of uitrustingsnormen.

Doe je liever een financiële ondersteuning? Het Rode Kruis zamelt op federaal niveau geld in. Wie wil helpen, kan een bedrag storten op BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Oekraïne'.

Informatie over situatie in Oekraïne

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,… Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02 488 88 88 van 9 tot 17 uur.

Dit artikel werd gepubliceerd op 01 maart 2022
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • #plekvrij

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail

Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: