Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Persinfo - Tremelo beslist tijdelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling woon- en leefkwaliteit

Op de gemeenteraad van 31 maart werd beslist een tijdelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woon- en leefkwaliteit in te voeren voor grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen. Deze BGO loopt van 5 april 2022 tot en met 1 april 2023.

De tijdelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woon- en leefkwaliteit kadert binnen de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan waarmee het lokaal bestuur wil inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte.

Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities op vlak ruimtelijke ordening, omgeving, huisvesting en mobiliteit. Het Beleidsplan Ruimte omvat een duurzame ruimtelijke visie voor de gemeente die minstens 20 jaar mee kan.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen. Tijdens de verkenningsfase van het Beleidsplan Ruimte werden de sterktes en knelpunten van Tremelo in kaart gebracht. Dit gebeurde via een uitgebreid participatietraject met de verschillende belanghebbenden. Na een brede burgerbevraging eind 2020 werden standpunten en suggesties verder uitgediept tijdens workshops met gemeentepersoneel, raadsleden, adviesraden en GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Dit traject resulteerde in een focusnota die inzet op twee beleidskaders: intelligente verdichting in de kernen en behoud van groen in open gebieden. Tijdens de verdere opmaak van het beleidsplan wordt er nagedacht over de plekken voor verdichting, ontdichting en de optimale locatie van type bebouwing en bewoning.

Om een tijdelijke luwte te creëren en het kader voor ruimtelijk beleid in de vorm van stedenbouwkundige verordeningen verder uit te werken, voert het lokaal bestuur een tijdelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woon- en leefkwaliteit voor grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen. Deze BGO kwam tot stand in overleg met de provincie Vlaams-Brabant en de GECORO en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 maart.

Meer info over het toepassingsgebied van de BGO woon- en leefkwaliteit.

Info:
Nick De Rijck, schepen van ruimtelijke ordening, nick.derijck@tremelo.be, 0476 85 80 05
Tanja Stessens, coördinator Beleidsplan Ruimte, tanja.stessens@tremelo.be, 016 52 54 63

Dit artikel werd gepubliceerd op 01 april 2022

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail
Vandaag gesloten

Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: