Persinfo - Slimme sensoren zorgen voor permanente monitoring van de Laak

Met de installatie van slimme sensoren zal de waterkwaliteit en het waterniveau van de Laak voortaan permanent opgevolgd worden. Dankzij dit VLAIO smart-city project kunnen gerichte beleidsacties uitgewerkt worden om de Laak watervoerend te maken en het effect hiervan in realtime te meten.

De controle van de oppervlaktewaters in de gemeenten Tremelo en Begijnendijk gebeurt tweejaarlijks aan de hand van schepstalen, die dan worden geanalyseerd in een labo. Dergelijke metingen zijn zeer uitgebreid en nuttig, maar de frequentie laat niet toe om trends van de waterkwaliteit in kaart te brengen. Op deze manier kunnen lozingen of pieken van vervuiling niet waargenomen worden en kunnen er bijgevolg geen gerichte acties rond genomen worden. Daarnaast is het nodig dat waterstanden actueler opgevolgd kunnen worden om kort op de bal te spelen bij droogte of wateroverlast.  

Eind 2019 keurde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het smart-city project ‘Monitoring van de Laak’ goed. Het project werd ingediend door gemeente Tremelo samen met gemeente Begijnendijk en het Vlaams-Brabants steunpunt e-government (VERA). Het project is erop gericht om, met de inzet van technologische innovatie onder de vorm van sensoren, de waterkwaliteit en het waterniveau van de Laak permanent te monitoren. Op basis van de verworven data en inzichten kunnen gerichte beleidsacties uitgewerkt worden.

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2021 werd uitgezocht welke parameters belangrijk en/of meetbaar zijn met het oog op waterkwaliteit, op welke plaats de permanente peiling zou doorgaan en waar de nodige sensoren aan moeten voldoen. Via een gunningsprocedure werden Eureka sensoren aangekocht bij Eijkelkamp: twee vaste meettoestellen en één mobiele sensor. De locaties voor de vaste meetpunten bevinden zich in Tremelo in de Pater Damiaanstraat op de grens met de Beverlaak en in Begijnendijk aan de Duracell-rotonde. 

De verzamelde gegevens zullen publiek gemaakt en gemonitord worden via waterinfo.be, het portaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. Door de continue meting kunnen we vervuilers sneller opsporen en de algemene kwaliteit van het water verbeteren. Bovendien zorgt een druksensor ervoor dat begroeiing van planten niet verward kan worden met de waterstand en we veel efficiënter de waterstanden van de Laak kunnen opvolgen en ingrijpen bij wateroverlast of -tekort.

Net zoals bij andere VLAIO-projecten is het de bedoeling om na afronding van dit project de resultaten toe te passen voor andere waterlopen in andere gemeenten.


Persmoment:
Plaatsing slimme sensor voor monitoring van de Laak
woensdag 20 april om 11 uur
meetpunt Tremelo (brug over de Laak aan het kruispunt Pater Damiaanstraat en Boterstraat)


Info:

Kris Torfs, schepen van milieu, christoph.torfs@tremelo.be, 0496 06 49 99
Tanja Stessens, deskundige milieu, milieudienst@tremelo.be, 016 52 54 58

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 april 2022

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Eureka sensor

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail
Vandaag gesloten


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: