Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Persinfo - Toekomst Damiaanmuseum gemeentelijk verankerd

Het Damiaanmuseum is voortaan een gemeentelijk museum. De vzw Damiaanmuseum houdt op te bestaan en de gemeente neemt de volledige museale werking over. Het lokaal bestuur wil zo snel mogelijk een kwaliteitslabel, bovenlokale erkenning en werkingssubsidies voor het Damiaanmuseum verwerven.

Het Damiaanmuseum is voortaan een gemeentelijk museum. De vzw Damiaanmuseum in de huidige vorm houdt op te bestaan. De gemeente Tremelo neemt de volledige museale werking over. Voor bezoekers en vrijwillige medewerkers verandert er weinig.

Een Museumraad verenigt als gemeentelijke adviesraad alle betrokken partijen en geeft de beleidsmakers advies over het inhoudelijke museumbeleid. De stichtende partners, gemeente Tremelo, Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw, blijven zich samen engageren voor een kwaliteitsvolle en duurzame toekomst voor het Damiaanmuseum. De gemeente neemt hierin de leiding en treedt naar voren als hoofdpromotor van het museum en werkgever van het museumpersoneel.

Het lokaal bestuur hoopt, met de steun van haar partners, zo snel mogelijk een kwaliteitslabel, bovenlokale erkenning en werkingssubsidies voor het Damiaanmuseum te verwerven. De Vlaamse Overheid reikt deze erkenningen en subsidies uit aan musea en collectiebeherende instellingen die aantonen dat ze op een kwaliteitsvolle en duurzame manier een collectie cultureel erfgoed beheren en daarrond een culturele erfgoedwerking uitbouwen. 

Tremelo investeert al aanzienlijk in de vernieuwing van het Damiaanmuseum en de restauratie van het geboortehuis van Damiaan en maakt nu ook meer middelen vrij voor extra personeel, een uitgebreidere museale werking en nieuwe projecten en activiteiten. Extra investeringen zijn nodig om op korte termijn de beoogde erkenningen en subsidies binnen te halen. De gemeente kan daarbij rekenen op de steun van Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw. Tremelo kreeg in 2007 het geboortehuis en museum in langdurige erfpacht van de vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten. Verder geven de paters hun volledige erfgoedcollectie Damiaan in langdurige bruikleen en stellen ze (tot en met 2028) een jaarlijkse subsidie ter beschikking van de gemeente voor de werking van het Damiaanmuseum.  Damiaanactie vzw ondersteunt via een jaarlijkse financiële bijdrage en via promotie en educatieve projecten. De provincie Vlaams-Brabant, die vanaf het begin ook betrokken partij was, blijft het gemeentelijk Damiaanmuseum toeristisch promoten.

Foto: Bart Massart, voorzitter Damiaanmuseum vzw, en burgemeester Bert De Wit aan het Damiaanmuseum. De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op maandag 27 maart aansluitend op de Algemene Vergadering van vzw Damiaanmuseum.

Info
Bert De Wit, burgemeester, 0476 85 80 02, burgemeester@tremelo.be
Bart Massart, voorzitter Damiaanmuseum vzw,  0498 10 88 90, bart.massart1@telenet.be 

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 maart 2023

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Gemeentelijk Damiaanmuseum

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail

Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: