Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Veilig & Vlot door Tremelo: Zone 30

Bij een snelheid van max. 30 km/u is de kans op een ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km/u. Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden.
Zone 30: voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom

Bij een snelheid van max. 30 km/uur hebben de weggebruikers meer tijd om te reageren en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bovendien is de stopafstand (= reactieafstand + remafstand) veel kleiner.

Een voetganger heeft een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km/u, gemiddeld slechts 55% van de voetgangers overleven een botsing aan 50 km/u.

Heeft de zwakke weggebruiker voorrang?

Binnen de zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten
snelheid beperkt.  Door deze te verlagen naar 30 km/u krijg je als weggebruiker meer tijd om
oogcontact te maken en tot wederzijds respect te komen.  Bovendien kan je  het
verkeersgedrag van andere weggebruikers door de lagere snelheid beter inschatten.  

Oversteekplaats voor voetgangers (zebrapaden)

Zebrapaden worden principieel niet toegepast binnen zones 30.  Ze gaan in tegen de
filosofie van de zone 30 die stelt dat voetgangers er op een veilige manier gebruik moeten
kunnen maken van de gehele publieke ruimte, dus in principe overal zouden moeten kunnen
oversteken.  Als voetganger heb je echter geen voorrang bij het oversteken buiten de
zebrapaden.

Schoolomgeving

Niet aangepaste snelheid behoort tot de voornaamste factoren van verkeersongevallen
zowel wat betreft oorzaak als de ernst.  Dit is niet anders op de schoolroutes en in de
omgeving van scholen, waar, op bepaalde momenten, grote concentraties van jonge
verkeersdeelnemers direct geconfronteerd worden met autoverkeer dat nog onvoldoende
rekening houdt met deze jonge en vaak onervaren gebruikers van de openbare weg. Naast een zone 30 bestaat ook een schoolomgeving. Ook hier mag je niet sneller rijden dan 30 km/u. Een combinatie van verkeersborden duiden de schoolomgeving aan:
Wanneer het beginbord een:
- vast bord is, mag je nooit sneller rijden dan 30 km/u
- dynamisch bord is, geldt de snelheidsbeperking enkel als het bord oplicht (bij het
begin en einde van de school).  

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 31 januari 2019
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Zone 30

Openingsuren en contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.