Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Persinfo - Nieuwe verkeersinrichting voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in Baal dorp

Na de heraanleg van de hoofdstraat dringt een duidelijke verkeersregeling voor het ganse centrum van Baal zich op. Donderdag 31 januari keurde de gemeenteraad de plannen goed. De uitvoering ervan is voorzien in de loop van maart.
In de nieuwe verkeersinrichting staan veiligheid en verkeersleefbaarheid voorop

In grote delen van Baal centrum wordt een zone 30 ingevoerd. Bij een snelheid van max. 30 km/uur krijg je als weggebruiker meer tijd om oogcontact te maken en tot wederzijds respect te komen. De kans op een ongeval en de gevolgen ervan zijn veel geringer bij lagere snelheden.

De hoofdstraat, de Pastoriestraat, blijft een voorrangsweg, ook op het stuk dat binnen de zone 30 komt. In de zijstraten aan de kruispunten komen voorrangsborden en worden een aantal spiegels geplaatst om de zichtbaarheid te verbeteren.

In principe is het niet noodzakelijk zebrapaden toe te passen binnen een zone 30. Het bestuur kiest er toch voor om in de schoolomgeving nieuwe zebrapaden aan te leggen. Aan de zebrapaden hebben voetgangers voorrang en moeten bestuurders, ook fietsers, stoppen.

Een bijkomende maatregel om de schoolomgeving veiliger te maken is de invoering van het woonerf Lindenlaan aan de geplande uitgang aan de achterkant van de Sint-Annaschool. Een woonerf is een zone met gemengd verkeer maar met absolute voorrang voor voetgangers. De snelheid is er beperkt tot 20 km/uur.

Als gevolg van de aangroei van bebouwing door de jaren heen wordt de bebouwde kom verder uitgebreid om een veilige verkeersstroom van en naar de dorpskern te garanderen.


Burgemeester Bert De Wit:
"Door het invoeren van een aantal bijkomende maatregelen in de zone 30 (o.a. voorrangsweg, aanleg zebrapaden) zorgen we voor een duidelijke verkeerssituatie. Daarbij staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. Ook in de omgeving van de Sint-Annaschool waar op bepaalde momenten, grote concentraties van jonge verkeersdeelnemers direct geconfronteerd worden met autoverkeer dat nog onvoldoende rekening houdt met deze jonge en vaak onervaren gebruikers van de openbare weg. Het veiliger maken van de schoolomgeving is dan ook een van onze prioriteiten."

Schepen van openbare werken en mobiliteit Nick De Rijck:
"Met de nieuwe verkeersinrichting houden we het centrum van Baal veilig en bereikbaar voor elke weggebruiker. Dit zal de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de dorpskern alleen maar vergroten."

Info:
Bert De Wit, burgemeester, 0476 85 80 02, burgemeester@tremelo.be
Nick De Rijck, schepen van openbare werken en mobiliteit, 0476 85 80 05, nick.derijck@tremelo.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 01 februari 2019

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Baal bereikbaar

Openingsuren en contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.