Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep stuurgroep asbestverwijdering

Onze gemeente ondersteunt de asbestafbouwdoelstellingen en zet mee haar schouders onder de samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij particulieren van niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, garage,... Stap jij ook mee in de stuurgroep?

Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot de jaren 1990 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 1998 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Samen met 15 andere gemeenten en Interleuven is er een subsidieproject bij OVAM ingediend voor de samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij particulieren van niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage, … Eén of meerdere deskundige dakwerkers/aannemers zullen worden aangesteld door een intergemeentelijk burgerstuurgroep.

Ben jij bereid om met andere geïnteresseerde inwoners samen te komen in een intergemeentelijke burgerstuurgroep (start in juni 2019) om onder meer de nodige afspraken te maken omtrent procedure en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te schrijven, offertes te vergelijken? Dan kan je je inschrijven via extranet.interleuven.be/asbestverwijdering

Dit artikel werd gepubliceerd op 27 maart 2019
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Asbestdak

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.