naar top
Gemeente Tremelo

Persinfo - Werner Van Nuffelen wordt nieuwe voorzitter BCSD

Raadslid Werner Van Nuffelen neemt vanaf 1 juli gedurende drie jaar de fakkel over van Jan Van Herck, huidig schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Jan Van Herck blijft wel voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Vanaf 1 juli wordt Werner Van Nuffelen aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen van sociale zaken met bevoegdheden welzijn, mantelzorg en ouderenzorg, sociaal wonen, gelijke kansenbeleid, personen met een beperking en toegankelijkheid, tewerkstelling en sociale economie en buurt- en vrijwilligerswerk.

Tijdens de OCMW-raad van 20 juni legde hij de eed af als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Deze decretale bevoegdheid is drieledig:

  1. Hij zit de vergaderingen voor van het BCSD (inclusief de bevoegdheid om de agenda vast te stellen, het voorafgaand onderzoek van zaken te doen en de notulen te tekenen);
  2. Hij kan in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van het BCSD, zelf tot dringende hulpverlening beslissen, op voorwaarde dat hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het BCSD voorlegt;
  3. Als een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt, moet de voorzitter van het BCSD hem de vereiste dringende hulpverlening toekennen, binnen de grenzen vastgesteld door het huishoudelijk reglement van het BCSD. Hij legt zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging voor aan het BCSD.

Werner Van Nuffelen is 46 jaar, woont in Ninde (Tremelo) en zal zich voltijds toeleggen op zijn mandaat.

Dit artikel werd gepubliceerd op 28 juni 2019

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Werner Van Nuffelen

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 02
fax
016 52 54 09
e-mail

Nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje. Schrijf je in op onze e-nieuwsbrief.