naar top
Gemeente Tremelo
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde
habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. 
Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.


Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.
Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website
https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.

De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.


Perscontact: Federale Dienst Noodplanning Gouverneur 016/26.78.05

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 juli 2019
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Kaart captatieverbod

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag open van 09.00 - 12.00 uur
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur

Nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje. Schrijf je in op onze e-nieuwsbrief.