naar top
Gemeente Tremelo

Persinfo - Tremelo stapt mee in samenwerkingsverband rond erfgoed, WinAr

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed keurde de uitbreiding van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) WinAr en de daaraan gekoppelde subsidies, goed. Meteen werden de twee nieuwe gemeenten Tremelo en Keerbergen ook erkend als onroerenderfgoedgemeente.

WinAr was reeds werkzaam in vier gemeenten: Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Dankzij de samenwerking met WinAr kunnen de zes aangesloten gemeenten gebruik maken van een expertisecentrum dat zich al meer dan tien jaar inzet voor het erfgoed op lokaal niveau. Dat deze kleinere gemeenten en ook alle inwoners zelf een beroep kunnen doen op deze expertise, wordt als een grote troef beschouwd.

Om Tremelo en Keerbergen toe te voegen aan de werking van WinAr en om voor beide gemeenten meteen de erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ aan te vragen werd een lijvig dossier samengesteld. Daarnaast werd het onroerenderfgoedbeleid ook in het meerjarenplan van de gemeenten opgenomen om aan te tonen dat de gemeenten klaar zijn om de Vlaamse bevoegdheden op zich te nemen. Ten slotte zal er naast de huidige voltijdse archeologe ook een nieuwe voltijdse monumentenzorger aangeworven worden.

De gemeenten van WinAr zetten zich actief in voor het duurzaam behoud en beheer van alle deelaspecten van onroerend erfgoed. Zo werkt WinAr niet alleen rond het bouwkundig erfgoed, maar ook rond het archeologisch en landschappelijk erfgoed. WinAr probeert samen met de gemeenten het lokale erfgoed in kaart te brengen, te behouden, te herstellen en waar mogelijk open te stellen voor het publiek. De zes gemeenten beschouwen de erkenning van minister Diependaele dan ook als een positief signaal vanuit Vlaanderen om het gevoerde erfgoedbeleid verder te zetten.

De onroerenderfgoedgemeenten Keerbergen en Tremelo nemen vanaf 1 juli de nieuwe taken op zich. Zo moeten toelatingen in beschermde gebieden niet meer aan het agentschap aangevraagd worden, maar wel aan de desbetreffende gemeente. Ook het bekrachtigen van archeologienota’s zal nu door de eigen gemeente gebeuren. Door het gebruik van de lokale kennis en expertise hopen de gemeenten de dossiers sneller te kunnen behandelen. Gezien de onroerenderfgoedgemeenten aangesloten zijn bij WinAr, krijgt deze dienst via verhoogde subsidies van Vlaanderen een (beperkte) financiële compensatie voor deze bevoegdheidsoverdracht.

De erfgoeddienst WinAr zal in alle zes gemeenten ingezet worden voor de opvolging, coördinatie en ondersteuning van dossiers en projecten rond bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. De dienst is tevens het lokaal aanspreekpunt voor geïnteresseerden, eigenaars, architecten, bouwheren en ontwikkelaars omtrent onroerend erfgoed. Ook zal het lokale onroerend erfgoed, bijvoorbeeld 19de eeuwse burgerhuizen, kapelletjes, monumentale bomen, oude graftekens, enz. steeds meer zijn plaats krijgen in de toekomstige ontwikkelingen van de gemeenten.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 mei 2020

Bekijk ook

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • WinAr

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail

Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.

Nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje. Schrijf je in op onze e-nieuwsbrief.