Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek GRUP Demervallei en Laak

Op 19 mei start het openbaar onderzoek over het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’. Van 19 mei tot en met 17 juli kan iedereen inspraakreacties indienen.

De Vlaamse Regering keurde op 6 maart 2020 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig goed. Omwille van de corona-maatregelen start het openbaar onderzoek pas nu, op 19 mei. Tot en met 17 juli 2020 kan iedereen inspraakreacties indienen.

Een geïntegreerde visie voor de Demervallei en Laak

Het GRUP is een schakel in de uitvoering van de geïntegreerde visie voor de Demervallei en Laak, in 2016 goedgekeurd door de Demergemeenten, het Regionaal Landschap Noord-Hageland, de provincie en de Vlaamse Regering. De visie, die het resultaat is van een jarenlange samenwerking, doet uitspraken over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en integreert doelstellingen op vlak van water en milieu, natuur, landbouw, toerisme en recreatie, wonen en onroerend erfgoed in de vallei van Demervallei en Laak. Er werd toen ook beslist over acties en de inzet van instrumenten voor de realisatie, onder meer in het kader van het Sigmaplan.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan legt nu de bestemmingen op perceelsniveau vast en zal zo verder de basis vormen voor deze en andere toekomstige werken, inrichting en beheer van Demervallei en Laak.

Plangebied

Het plangebied van het GRUP omvat de vallei van Demer en Laak op het grondgebied van Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar in de provincie Vlaams-Brabant.

Het plan bestaat uit vier deelplannen.

Hoe deelnemen aan het openbaar onderzoek?

Iedereen kan tot en met 17 juli 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op het ontwerp GRUP. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo.
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info?

Het ontwerp-GRUP inkijken kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grup.
Het ontwerp-GRUP ligt ter ook inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Omwille van de corona-maatregelen kan inzage hier enkel op afspraak.

De corona-maatregelen beletten op dit ogenblik om een informatiemoment te organiseren.
Wie vragen heeft of de plannen wil inkijken, neemt contact met Goedele Schuerman, 0491 25 97 03, of goedele.schuerman@denscommunicatie.be, die werkt in opdracht van het departement Omgeving. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met de gemeente om het plan in te kijken.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en verwerkt door het departement Omgeving en zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het plan.

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 mei 2020
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Sigmaplan

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.