Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stookolietankslag

Oude buitengebruikgestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit de deelnemende gemeenten, een nieuwe stookolietankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Interesse?

Geïnteresseerd in deze samenaankoop? Dan kan je nog steeds vrijblijvend intekenen via het online invulformulier. Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract. Beschik je niet over internet? Neem dan telefonisch contact op met de milieudienst via 016 52 54 22.

Deelnemen aan de werkgroep

Voor elke samenaankoop wordt er een werkgroep samengesteld van inwoners uit de verschillende deelnemende gemeenten. Deze werkgroep beslist welk bedrijf de opdrachten mag uitvoeren.

Kan je je enkele keren vrijmaken in de periode februari tot mei en wens je actief online deel te nemen aan de werkgroep? Geef dit dan aan op het invulformulier. Je wordt in de loop van februari gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Samenaankoop regenwatertonnen

Samen met enkele andere gemeenten stapte Tremelo in het regenwatertonnenproject. Dankzij dit project kan je als inwoner via een samenaankoop voordelig investeren in het plaatsen van een regenwaterton.

Dit artikel werd gepubliceerd op 09 februari 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Samenaankoop stookolietanks

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.