Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Coronamaatregelen (update): aanvullende maatregelen vanaf 29 juli

Maandag 27 juli is de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samengekomen. In de strijd tegen de heropleving van het coronavirus treden vanaf woensdag 29 juli aanvullende maatregelen in werking.
 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu.Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen(kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.

 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.

 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.

 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.


  De volgende dagen zullen we de impact van deze maatregelen op onze gemeentelijke dienstverlening en openbaar leven verder afstemmen. Hou onze website en sociale mediakanalen nauwgezet in de gaten voor nieuwe updates.
Dit artikel werd gepubliceerd op 27 juli 2020
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

 • Verstrenging maatregelen

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

 • Maak vooraf een afspraak.
 • Draag een mondmasker.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
 • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
 • Betaal elektronisch.