Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Voor de opvang in de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel is een retributie verschuldigd.

Kostprijs

Kinderopvang bij Pimpernel kost voor

- voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen half uur

- woensdagnamiddag: 1 euro per begonnen half uur met maximum van 12 euro

- vakantieopvang of opvang tijdens schoolvrije dagen: 

  • 12 euro voor een ganse dag
  •  7 euro voor opvang die minder dan 6 uur duurt
  •  4 euro voor opvang die minder dan 3 uur duurt

Kinderen van eenzelfde gezin betalen bij gelijktijdige opvang 25 % vermindering

Het retributiereglement bepaalt de maximum inkomensgrens om recht te hebben op een sociaal tarief. Ouders die sociaal tarief toegekend krijgen, betalen 50 % minder voor kinderopvang.

Koekjes en drankjes kosten bij Pimpernel 0,50 euro per stuk.

De kostprijs van externe programma's zoals zwemmen komt bij op de maandelijkse factuur, met uitzondering van de activiteiten van de dienst vrije tijd.

Een fiscaal attest voor opvang van kinderen tot 12 jaar wordt automatisch in de maand mei van het volgende jaar per post verzonden.

Tijdens de eerste volledige werkweek van de lopende maand ontvangen de ouders de factuur van de voorbije maand. Deze moet via domiciliering betaald worden. Onbetaalde facturen leiden automatisch tot schorsing van de kinderopvang.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail
Vandaag open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
Morgen open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur