Belasting op sluikstorten

Sluikstorten en zwerfvuil is voor velen een bron van ergernis. Dit kleine afval, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten of blikjes dat we vaak nonchalant en ondoordacht op straat gooien, is voor velen een doorn in het oog. Vaak gaat het om kleine hoeveelheden, maar vele kleintjes maken groot. Niet alle zwerfafval komt er opzettelijk. Soms gaat het onbedoeld ‘zwerven’. Het waait van een open aanhangwagen op weg naar het containerpark, of katten en andere dieren plunderen vuilzakken die te lang op voorhand buiten staan. Onze straten, pleinen en parken ogen vuil en dat vindt niemand leuk. Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil handenvol geld en mankracht.

De gemeente Tremelo doet al heel wat inspanningen om het openbare domein netjes te houden.

Wanneer er een sluikstort ontdekt wordt, proberen we te achterhalen wie de vermoedelijke dader is. Deze persoon wordt een belasting aangerekend voor het verwijderen en verwerken van het afval. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de persoon die gestort of verbrand heeft.

Naast deze belasting krijgt de overtreder ook een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd.

Kostprijs

Minder dan 1 m3: 250 euro
Meer dan 1 m3: 750 euro

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Financiële dienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 32
fax
016 53 49 03
e-mail