naar top
Gemeente Tremelo

Verkoop bouwgrond (lot 1) voor vrijstaande eengezinswoning te Pijpelheide

VERKOCHT

Te koop: bouwgrond voor vrijstaande eengezinswoning (lot 1), gelegen te Heist-op-den-Berg, Booischot, Pijpelheide, Schrieksesteenweg, kadastraal pre-geregistreerd als 6de afdeling Booischot, sectie D, nr. 973A - lot 1 van verkaveling met referentie 5.00/12014/421587.1 - 8a, 10ca, gelegen links van Schrieksesteenweg met huisnummer 148 te Pijpelheide - instelprijs volgens raadsbesluit OCMW d.d. 24 oktober 2019 (punt 2).

Info ruimtelijke ordening:

 • Woongebied met landelijk karakter - WgLk
 • Geen stedenbouwkundige vergunning - Gvg
 • Verkavelingsvergunning - Vv - nummer 5.00/12014/421587.1 d.d. 21 mei 2015
 • Geen dagvaarding of herstelvordering opgelegd - Gdv, Gmo
 • Op het perceel rust een voorkooprecht ('De Vlaamse Waterweg nv') - Vkr

Voorwaarden

De verkoop verloopt in 2 fases volgens het 'reglement: verkoop van onroerende goederen', zoals goedgekeurd door de Raad van het OCMW en de gemeenteraad van Tremelo in zitting van 28 maart 2019.

De eerste fase is volgens open biedingen: standaardformulier fase 1 (zie bijlagen).
De termijn van fase 1 start op 7 november 2019.

 • Start eerste fase: 7 november 2019
 • Afloop eerste fase: 5 januari 2020 om 23.59 uur

De tweede fase is volgens gesloten biedingen: standaardformulier fase 2 (zie bijlagen).
De termijn van fase 2 start op 10 januari 2020.
Bij de start van deze fase wordt de nieuwe instelprijs (hoogste prijs bekomen via open biedingen + 2%, 3%, 4% of 5% afhankelijk van het bedrag van de instelprijs) bekend gemaakt. Na afloop van fase 2 op 24 januari 2020 om 23.59 uur wordt de datum en het uur van de publieke openingszitting bekend gemaakt via de website van Tremelo en Zimmo. Diegenen die een bieding hebben ingediend zullen ook schriftelijk verwittigd worden.

 • Start tweede fase: 10 januari 2020
 • Afloop tweede fase: 24 januari 2020
 • Publieke openingszitting: 4 februari 2020 om 19.00 uur - locatie: raadzaal gemeentehuis Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo

Na de publieke openingszitting wordt de hoogste bieder aangetekend in kennis gesteld. Weigering van de verkoop is mogelijk mits een schadevergoeding van 15% van de instelprijs te betalen. De volgende bieder in rang wordt dan de koper.

De derde fase (uitzonderingsfase) start indien het hoogste bod in fase 2 door meer dan één bieder werd ingediend. Enkel deze bieders krijgen dan opnieuw de kans om een bod te doen.

Kostprijs

 • FASE 1 - open biedingen
  INSTELPRIJS: 133.000 euro

          Start: 7 november 2019

          Afloop: 5 januari 2020 om 23:59 uur

          Biedingen    

          Hoogste bod:  er zijn geen biedingen binnengebracht tijdens de open fase

 • FASE 2 - gesloten biedingen
  STARTPRIJS: (hoogste bod fase 1 + 3% cfr. reglement)

          Start: 10 januari 2020

          Afloop: 24 januari 2020 om 23:59 uur

          Finaal bod:

Afhandeling

 • Start fase 1

  7 november 2019

 • Afloop fase 1
  5 januari 2020 om 23.59 uur
 • Start fase 2

  10 januari 2020

  Afloop fase 2

  24 januari 2020 om 23.59 uur

  Publieke openingszitting
  De publieke openingszitting is reeds vastgelegd.


          Locatie: raadzaal gemeentehuis Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo

          Datum en uur: 4 februari 2020 om 19:00 uur

Meer info

Bijzondere voorwaarde

Het achterliggende resterende perceelsgedeelte (lot 7) wordt vanwege de bestemming in agrarisch gebied volgens het vastgestelde gewestplan, effectief uit de verkaveling gesloten. Het gedeelte dient in zijn geheel bewaard te blijven. De strook mag niet als tuinstrook bij de voorliggende kavels aangewend worden. In geen geval mag een ingesloten erf ontstaan.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Verkoop onroerende goederen

 • bouwgrond vrijstaande eengezinswoning (lot 1) Pijpelheide