Subsidies voor socio-culturele verenigingen

Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende socio-culturele verenigingen door middel van volgende gemeentelijke subsidies:

Projectsubsidies
Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Kopieersubsidies
Socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad kunnen bij de dienst vrije tijd, gratis 1000 kopie sper kalenderjaar laten nemen.

Voor wie

Deze subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door erkende socio-culturele verenigingen.

De erkenning moet éénmalig aangevraagd worden per beleidsperiode. Om erkend te worden moet uw vereniging voldoen aan de voorwaarden, beschreven in onderstaand dossier. De aanvraag wordt -na advies van de raad van bestuur van de cultuurraad- beoordeeld door de gemeenteraad. Het formulier om de erkenning aan te vragen vindt u in onderstaand dossier.

Voorwaarden

De socio-culturele verenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle voorwaarden kan je terugvinden in het reglement "Projectsubsidiëring van culturele projecten en activiteiten".

Hoe aanvragen

Indien uw vereniging erkend werd door gemeente Tremelo kan u een projectsubsidie aanvragen. Indien dit nog niet het geval is, moet u eerst uw erkenning aanvragen. Per jaar (31 oktober - 31 oktober) kan een vereniging maar één projectsubsidie aanvragen.

  1. Lees de voorwaarden voor een projectsubsidiëring in onderstaand dossier.
  2. Vraag de subsidie voor uw project aan door het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de nodige bijlagen in te dienen bij de cultuurdienst. Dit doet u voor uw project plaats vindt. Zo weet u al of uw evenement in aanmerking komt voor subsidiëring.
  3. Vermeld steeds het logo van gemeente Tremelo op uw promotiemateriaal. Zorg dat de leden van de gemeenteraad en cultuurraad worden uitgenodigd of op de hoogte gebracht van uw project. Dit kan per mail aan het secretariaat van gemeente Tremelo.
  4. Na afloop van uw project brengt u de bewijsstukken van uw uitgaven binnen, zodat uw dossier volledig is. Uiterlijk op 31 oktober moet uw dossier volledig zijn om in aanmerking te komen.
  5. Uw dossier wordt beoordeeld op de eerstvolgende raad van bestuur van de cultuurraad. De raad van bestuur formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen, waarop het college een besluit vormt.
  6. De dienst Vrije Tijd zal u nadien op de hoogte brengen van het oordeel van het college en het bedrag van de subsidiëring.
  7. De uitbetaling van de subsidies gebeurt ten laatste op 31 januari van het volgende jaar.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Vrije tijd

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 40
fax
016 53 56 85
e-mail
Vandaag gesloten