Hoge energieprijzen de baas

Er bestaan een aantal financiële maatregelen die de hoge energieprijzen kunnen drukken en zo de impact op de energiefactuur beperken. Namelijk:

Btw-verlaging op elektriciteit en aardgas

Er geldt momenteel een verlaging van de btw op zowel elektriciteit als aardgas van 21 procent naar 6 procent. Die verlaging is geldig tot 31 maart 2023 en is te zien op de voorschotfacturen. Oorspronkelijk was de verlaging voor gas niet van toepassing voor appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en anderen gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties, maar daar kwam op 1 juli 2022 verandering in.

Basispakket energie


Op 16 september kondigde de federale regering het basispakket energie aan. Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract dat afgesloten of hernieuwd werd na 1 oktober 2021) krijgt voor november en december van dit jaar een korting op de gas en elektriciteitsfactuur. Voor gas komt dit neer op 135 euro per maand, voor elektriciteit 61 euro per maand. Aan deze maatregel zijn wel een aantal inkomensvoorwaarden verbonden. Wie een hoog inkomen heeft, zal de korting later terugvorderen via de belastingen. Het basispakket geldt niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief.


Federale verwarmingspremie van 100 euro

De regering kent een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe aan houders van een residentieel elektriciteitscontract. Deze premie wordt per gezin eenmalig toegewezen en enkel voor de woonplaats.  Je kreeg deze automatisch toegekend tussen 15 april en 31 juli 2022 als je van je elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt.

Verhoging stookoliecheque

De federale regering besliste om de stookoliecheque, die voordien aangekondigd was als een premie van 225 euro, te verhogen naar 300 euro. Deze cheque kan je aanvragen als je gebruiker bent van stookolie (mazout) en propaan in bulk. De toelage geldt voor leveringen tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 en kan je als gezin slechts één keer aanvragen. Maakt niet uit of je in een eengezinswoning gehuisvest bent of in een flatgebouw woont.

Hoe aanvragen? Je kan de stookoliecheque tot en met 30 april 2023 elektronisch aanvragen via stookoliecheque.economie.fgov.be of per post (aangetekend aan FOD Economie) met het daartoe voorziene formulier. Het formulier kan je opvragen bij je leverancier of online terugvinden op de website van de FOD Economie. Bij te voegen: een kopie van de factuur en het betalingsbewijs of - indien je in termijnen betaalt - een verklaring van de onderneming waaruit blijkt dat je tot betaling in staat bent.

Steunmaatregel pelletverwarming

Er komt een steunmaatregel van 250 euro voor wie verwarmt met pellets. Meer details zijn hierover nog niet bekend.

Tijdelijk recht op sociaal tarief

Nog tot en met 31 december 2022 hebben personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en die een contract hebben afgesloten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer) tijdelijk recht op het sociaal tarief. Dit tijdelijk recht is er sinds 1 februari 2021 en wordt automatisch toegekend. De FOD Economie verzamelt alle gegevens en verwittigt je leverancier van het sociale tarief dat toegepast moet worden. Eerder werd ook al beslist dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief automatisch een eenmalig forfait krijgt van 80 euro (=winterkorting).


Wie recht heeft op het sociaal tarief is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’ en heeft nog recht op andere voordelen en premies. Voor elektriciteit, aardgas en water, maar bv. ook medische kosten.


Meer info: www.vlaanderen.be/voordelen-en-premies-voor-beschermde-afnemers.

Verhoging verwarmingstoelage voor leveringen vanaf 1 juli 2022

Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen jaarlijks een korting krijgen op hun verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Tot 1 juli 2022 kon je een verwarmingstoelage aanvragen voor maximum 1500 liter en schommelde de toelage tussen 14 en 20 cent per liter. Met de nieuwe regelgeving wordt gekeken naar de realiteit van de markt en dus de stijgende energieprijzen. Ook wordt de maximumhoeveelheid opgetrokken tot 2000 liter. De forfaitaire toelage voor 2022 wordt aangepast van 210 naar 456 euro. Deze nieuwe tarieven worden toegepast voor alle aanvragen die gaan over leveringen vanaf 1 juli 2022.


Hoe aanvragen? Je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering. Breng hiervoor altijd je identiteitskaart en leveringsfactuur mee. Maak een afspraak met de sociale dienst om je aanvraag in orde te brengen. Dit kan online, via www.tremelo.be/afspraak-maken (kies: sociale dienst, verwarmingstoelage) of telefonisch via 016 53 75 40.

Meer info: www.tremelo.be/verwarmingstoelage

Minimale levering aardgas en elektriciteit

Als je klant bent bij netbeheerder Fluvius en voor aardgas of elektriciteit betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’), kan je tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas of elektriciteit aanvragen om je woning te verwarmen. Bijkomend geldt tussen 1 november 2022 en 30 april 2023 een uitbreiding van het afsluitingsverbod. Netwerkbeheerder Fluvius mag in die periode niemand van de elektriciteits- of aardgastoevoer afsluiten of de minimale levering van elektriciteit uitschakelen. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij het sociaal huis in Baal.

Andere maatregelen
  • Er is een verhoging van het noodkrediet voor klanten bij netwerkbeheerder Fluvius.
  • De indexering van de huurprijzen wordt beperkt voor zeer slecht geïsoleerde huurwoningen.
  • Er worden aanpassingen doorgevoerd in het Groeipakket. Hierover volgt later meer informatie.
  • Er worden aanpassingen doorgevoerd in de Jobbonus. Deze bonus is er voor wie minder dan 2.500 bruto per maand verdient en kan oplopen tot 600 euro. Dit jaar wordt hier eenmalig 100 euro bijgeteld. In 2023 wordt ook de doelgroep uitgebreid.
Een overzicht van alle maatregelen vind je op www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail

Woonenergieloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0496 25 85 28
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Energiedossier - hoge energieprijzen de baas