Sociale woningen

OCMW Tremelo heeft 19 sociale huurappartementen. Hiervan zijn 15 appartementen aangepast aan senioren. Deze appartementen hebben telkens één slaapkamer. 65-plussers krijgen voorrang bij de toewijzing van deze appartementen.

Daarnaast hebben wij nog vier appartementen waar deze voorrangsregel niet van toepassing is. Deze appartementen hebben telkens 2 slaapkamers.

Bij de toewijzing van de appartementen wordt telkens rekening gehouden met de voorrangsregels die opgenomen zijn in het kaderbesluit Sociale huur. Als laatste wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat die op het moment van toewijzing ofwel ooit vijftien jaar onafgebroken gewoond heeft in de gemeente Tremelo ofwel reeds vijf jaar woont in de gemeente Tremelo.

Voorwaarden

 • Om zich voor een sociale huurwoning in te schrijven, moet je voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Volgende personen moet hieraan voldoen:

  • De persoon die zich opgeeft als toekomstig referentiehuurder;
  • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is

  De inschrijvingsvoorwaarden:

  • je bent ouder dan 18 jaar. Uitzondering: je bent ontvoogd of zal zelfstandig wonen onder begeleiding van een OCMW of een erkende dienst;
  • je bent ingeschreven in het bevolkings - of vreemdelingenregister of je beschikt over een referentieadres;
  • jouw inkomen van het referentiejaar (op basis van het meest recente aanslagbiljet en max. 3 jaar voorafgaand de inschrijving) is niet hoger dan
   • 28.105 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
   • 30.460 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
   • 42.156 euro, verhoogd met 2.356 euro per persoon ten laste voor anderen.

    * Een persoon ten laste betekent:

    • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
    • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
    • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

  • onroerend bezit:
   • je mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, hebben;
   • je mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben;
   • je mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;
   • je mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven, hebben;
   • je mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht.

  Opmerking! op de voorwaarden met betrekking tot de inkomsten en het onroerend bezit zijn uitzonderingen mogelijk. Neem contact op met het OCMW om meer informatie te verkrijgen.

Kostprijs

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • eventueel bewijzen van de inkomsten van de laatste 3 maanden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Morgen gesloten