naar top
Gemeente Tremelo

Sociale woningen

OCMW Tremelo heeft 19 sociale huurappartementen. Hiervan zijn 15 appartementen aangepast aan senioren. Deze appartementen hebben telkens één slaapkamer. 65-plussers krijgen voorrang bij de toewijzing van deze appartementen.

Daarnaast hebben wij nog vier appartementen waar deze voorrangsregel niet van toepassing is. Deze appartementen hebben telkens 2 slaapkamers.

Bij de toewijzing van de appartementen wordt telkens rekening gehouden met de voorrangsregels die opgenomen zijn in het kaderbesluit Sociale huur. Als laatste wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat die op het moment van toewijzing ofwel ooit vijftien jaar onafgebroken gewoond heeft in de gemeente Tremelo ofwel reeds vijf jaar woont in de gemeente Tremelo.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar;
 • je bent ingeschreven in het bevolkings - of vreemdelingenregister of je beschikt over een referentieadres;
 • jouw inkomen is niet hoger dan
  • 23.533 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
  • 25.504 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
  • 35.298 euro, verhoogd met 1.973 euro per personen ten laste voor anderen;
 • Een kandidaat-huurder mag samen met zijn (minderjarige) gezinsleden, geen woning of geen perceel, bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. Hierop gelden wel bepaalde uitzonderingen;
 • de kandidaat-huurder moet over een mondelinge basiskennis van het Nederlands beschikken;
 • voor niet-Belgen: de bereid aantonen om het inburgeringstraject te volgen.

Kostprijs

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen,
 • de waarde van de woning en
 • de gezinsgrootte.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • indien mogelijk het aanslagbiljet van de inkomsten van 3 jaar geleden. Momenteel gaat het over het aanslagbiljet van de inkomsten 2013 en het aanslagjaar 2014.
 • eventueel bewijzen van de inkomsten van de laatste 3 maanden.
 • indien mogelijk het
  • Kopie van je diploma of getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs
  • OF een verklaring mondelinge taalvaardigheid
  • OF een bewijs van vrijstelling van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of volwassenenonderwijs.
  • OF een verklaring van het Huis van het Nederlands dat je voldoende Nederlands kent of een cursus Nederlands 2e taal (NT2) gevolgd hebt met een aanwezigheid van minstens 80%
  • OF een verklaring van het Huis van het Nederlands dat je deelneemt aan een cursus NT2 of dat er een kennismakingsgesprek met je geweest is.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur