naar top
Gemeente Tremelo

Subsidies voor sportverenigingen

Het gemeentebestuur wil aan de hand van verschillende subsidies de sportbeoefening in onze gemeente bevorderen en de activiteiten en inspanningen die de verenigingen leveren hierdoor waarderen. De gemeente ondersteunt de erkende sportverenigingen op volgende vlakken:

Werkingssubsidies
Elke sportclub heeft heel wat uitgaven om zijn normale werking te kunnen voeren. Met dit reglement kan je punten vergaren op basis van kwantiteits- en kwaliteitscriteria met betrekking tot de werking van de club.

Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
Jeugdsport is de toekomst en blijft dan ook één van de belangrijke pijlers voor het beleid. Dit reglement betoelaagt de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator. We streven hierbij naar een kwaliteitsverbetering van de jeugdtrainers. Zo kan een club bijvoorbeeld de kosten inbrengen van de gevolgde cursussen van zijn jeugdtrainers.

Kopieersubsidies
Sportverenigingen die lid zijn van de sportraad kunnen bij de dienst vrije tijd gratis 1000 kopies per kalenderjaar laten nemen.

Subsidie voor bekers en medailles
De gemeente stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de aankoop van bekers en medailles tijdens plaatselijke sportevenementen of tornooien.

Voor wie

Deze subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door erkende sportverenigingen.

Voorwaarden

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement voor Tremelose sportverenigingen.

Hoe aanvragen

De sportverenigingen die een subsidie aanvragen, moeten de aanvraagformulieren voor 31 oktober van het betrokken jaar volledig ingevuld en ondertekend indienen bij de dienst vrije tijd. Het is enkel op basis van deze formulieren dat de subsidie kan bepaald worden. Elke activiteit dient gestaafd te worden met een bewijsstuk.

Afhandeling

Het gemeentebestuur zal voor 30 november een beslissing nemen over de aan de sportvereniging toegekende bedragen en de subsidies voor 31 december uitbetalen na advies van de sportraad.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Dienst Vrije Tijd

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 40
fax
016 53 56 85
e-mail