naar top
Gemeente Tremelo

Subsidies voor jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende jeugdverenigingen in hun werking door middel van volgende gemeentelijke subsidies:

Werkingssubsidies
Elke jeugdvereniging heeft heel wat uitgaven om zijn normale werking te kunnen voeren. Door deze toelage kunnen zij hun jaarprogramma optimaal verder zetten. De verdeling van deze toelage over de verschillende jeugdverenigingen gebeurt door de toepassing van een verdeelsleutel.

Kampsubsidies
Jaarlijks gaan de jeugdverenigingen op kamp. Deze toelage zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kampen kan gegarandeerd of verhoogd worden. De verdeling van deze toelage over de verschillende jeugdverenigingen gebeurt door de toepassing van een verdeelsleutel.

Vormingssubsidies
Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren die zich willen vormen door het volgen van een cursus bij een erkende jeugdorganisatie.

Veiligheidssubsidies
Het gemeentebestuur voorziet een subsidie die de aanwezigheid van erkende security garandeert tijdens georganiseerde fuiven van erkende jeugdverenigingen.

Kopieersubsidies
Jeugdverenigingen die lid zijn van de jeugdraad kunnen bij de dienst vrije tijd, gratis 1000 kopies per kalenderjaar laten nemen.

Voor wie

Deze subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door erkende jeugdverenigingen.

Voorwaarden

De jeugdverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement voor Tremelose jeugdverenigingen.

Hoe aanvragen

De jeugdverenigingen die een subsidie aanvragen, moeten de aanvraagformulieren voor 31 oktober van het betrokken jaar volledig ingevuld en ondertekend indienen bij de dienst vrije tijd. Het is enkel op basis van deze formulieren dat de subsidie kan bepaald worden. Elke activiteit dient gestaafd te worden met een bewijsstuk.

Afhandeling

Het gemeentebestuur zal voor 30 november een beslissing nemen over de aan de jeugdvereniging toegekende bedragen en de subsidies voor 31 december uitbetalen na advies van de jeugdraad.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Dienst Vrije Tijd

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 40
fax
016 53 56 85
e-mail