naar top
Gemeente Tremelo

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Voorwaarden

Je kan de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner, als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder, als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met jouw inkomen, jouw woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Hoe aanvragen

Je kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen bij jouw aanvraag.

Je kan de verbeteringspremie aanvragen

Je vult het formulier in en stuurt het op.

Als je het aanvraagformulier op papier wilt, kan je het aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Kostprijs

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet je facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijg je 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 • voor de dakwerken: 1.250 euro
 • voor het buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • voor de sanitaire installatie: 750 euro
 • voor de elektrische installatie: 750 euro
 • voor de gevelwerken: 1.500 euro
 • voor het behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • voor de werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsting van maximaal drie verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Deel deze pagina