naar top
Gemeente Tremelo

Meerjarenplan 2014-2019

Voor de opmaak van de meerjarenplanning werd een kerntakendebat gevoerd en een omgevingsanalyse opgemaakt. Tevens werden tijdens een inspraakvergadering vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden geconsulteerd.

Uiteraard is er heel wat gelijkblijvend beleid, zeg maar het gewone reilen en zeilen van een gemeentelijke administratie en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast wordt er gefocust op een aantal strategische doelstellingen:

  • Een efficiënte en professionele dienstverlening
  • Welzijn voor jong en oud en aandacht voor wereldwelzijn
  • Een toegankelijk en uitnodigend vrijetijdsaanbod
  • Een groene en veilige omgeving

Deel deze pagina

  • Gemeentehuis (Medium)