Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in de eerste plaats een visie op de toekomst van onze gemeente.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan formuleert een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur, ... Daarbij moet er rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte enerzijds en de wensen en de verschillende functies die daarin moeten worden ondergebracht anderzijds.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

  1. Het informatieve deel bevat een overzicht van de bestaande structuren die terug te vinden zijn in de gemeente.
  2. In het richtinggevende deel wordt aangeduid in welke richting de gemeente Tremelo zich wil ontwikkelen.
  3. In het bindend gedeelte zijn de acties opgenomen die de gemeente effectief wenst uit te werken.

Elke Vlaamse gemeente is verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. Op 19 januari 2012 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Tremelo definitief vastgesteld door de Gemeenteraad.

Bijlagen

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

  • Gewestplan