naar top
Gemeente Tremelo

Belastingvermindering - Dakisolatie

De belastingvermindering voor dakisolatie werd afgeschaft, maar onder bepaalde voorwaarden kan je er toch nog genieten. Voor inkomstenjaar 2017 is er nog een belastingvermindering van toepassing indien voldaan is aan de voorwaarden van de overgangsregeling:

 • de bestelling werd geplaatst in 2016
 • er werd in 2016 nog een voorschot betaald
 • de eindfactuur wordt ten laatste op 31 december 2017 betaald

Het in 2016 betaalde voorschot kan ingebracht worden voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) op voorwaarde dat het voorschot effectief door de aannemer werd verkregen én de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van het indienen van de aangifte. Is dit niet het geval? Dan mag u de voorschotfactuur niet opnemen in uw aangifte voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017), maar kunt u, wanneer de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, en binnen de wettelijke bezwaartermijnen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017).

De eindfactuur betaald in 2017 kan u inbrengen voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018).

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio) ), waarvan je eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat je zelf in de woning woont.
 • Jouw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag je ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
 • Bij een factuurdatum tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
  Bij een factuurdatum in 2017: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W.
  Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.

Je kan de belastingvermindering meermaals krijgen, bv. als je dakisolatie plaatst in een andere woning.

Hoe aanvragen

Je moet de energiebesparende investeringen invullen op jouw belastingaangifte. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

 • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.
 • Wie de factuur betaalt in 2017, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2018.

In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Je moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

Kostprijs

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur maar is beperkt tot een maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.
 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering maximaal 3.070 euro per woning.

Als je het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Deze belastingvermindering kan sinds inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) niet meer omgezet worden in belastingkrediet.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders 
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur (enkel op afspraak)