Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD) vergadert in principe elke eerste en derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Het BCSD is bevoegd voor:

  • het toekennen van individuele dienstverlening aan personen en gezinnen
  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdragen voor de onderhoudsplichtigen
  • het toekennen van de verwarmingstoelage
  • sociale tewerkstellingen
  • het toekennen, herzien en intrekken van aanvragen met betrekking tot de thuisdiensten (poetshulp, gezinszorg, klusjesdienst, maaltijdbedeling en personenalarmsysteem)
  • het nemen van beslissingen over aanvragen van de dienst opvanggezinnen

Daarnaast geeft het BCSD advies aan de OCMW-raad over:

  • het toekennen van een woning
  • de algemene criteria inzake sociale dienstverlening

Samenstelling

Deel deze pagina