Verwarmingstoelage

Mensen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, kunnen elk jaar een korting krijgen op hun verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst wanneer je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 3: personen met schuldenoverlast
  • Er werd een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling.
  • Er loopt een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

Je kunt een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen.

Hoe aanvragen

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Het OCMW zal onder meer:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft
 • enkele documenten opvragen.

Kostprijs

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 456 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De maximumtoelage per huishouden is 720 euro.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Morgen gesloten