1. Zegbroek - Blaasberg

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het eerste eigen erkende reservaat. Het Zegbroek is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer.

De Blaasberg is in feite een relict van een grote, afgesneden meander van de Demer. In onze streek hebben we nog andere relicten van de Demer en de Dijle, namelijk "Meander van Tremelo", beter bekend als de "Putten van Fonteyn", de "Broekelei" te Keerbergen, "Cassenbroek" te Bonheiden, en in Haacht "Meander van Haacht", "Den Hout" en "Hulterbroek" .

De meander van de Blaasberg is, vergeleken met de andere fossiele meanders, bijzonder belangwekkend. Niet alleen omdat hij van bebouwing grotendeels gespaard bleef, maar ook omdat er een centrale zandige verhevenheid of "donk" ontbreekt, wat bij de andere wel voorkomt.

Het gebied is een 50 ha groot en er werden op deze oppervlakte ongeveer 200 verschillende vaatplanten gedetermineerd, wat naar Vlaamse normen vrij hoog is. Enkele vrij zeldzame soorten die hier voorkomen, zijn de rankende helmbloem en heksenmelk.

Door vergelijking met vroegere inventarisaties blijkt dat er in de loop der jaren reeds verscheidene plantensoorten verdwenen zijn. Natuurpunt vzw - afdeling Tremelo voert hier reeds enkele jaren een aankooppolitiek, waardoor het reservaat Zegbroek ontstond, om via beheerswerken sommige planten terug te bekomen. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Meer info

Meer informatie vind je op de websites van Natuurpunt en Natuurpunt Tremelo.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
  • Zegbroek