Elektronische identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met je identiteitskaart kun je ook je nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland.

In de eID zit een microchip ingebouwd waarmee:

 • je je identiteit online kan bevestigen
 • je documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van de eID 10 jaar. Oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 tot 18 jaar is 6 jaar geldig. De identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig. Maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aanvraag van je eID krijg je een brief met je pincode en pukcode.

 • Je hebt je pincode nodig om je eID te gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wil wijzigen of deblokkeren.
 • indien je nu een nieuwe kaart aanvraagt, bevat deze jouw vingerafdrukken. De afhaling zal dus door jou persoonlijk moeten gebeuren aangezien bij activatie van de kaart de vingerafdrukken gecontroleerd worden.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Hoe aanvragen

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor een oproepingskaart. Je kan ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst burgerzaken van je gemeente.

Je meldt je met de oproepingskaart aan bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats. Bij de aanvraag van een eID moet je aangeven of je de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. Je krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

Twee weken na de aanvraag krijg je een enveloppe met codes, dit wil zeggen dat je identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht wijzigt
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal

Als je de brief met de codes bent kwijtgeraakt kan je de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen

Opgelet: als Belg ben je nog steeds verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht je zien dat je de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kan je uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk, maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst burgerzaken van je gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Vanaf 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Kostprijs

 • 24,00 euro - gewone procedure
 • 121 euro - dringende procedure (24u bij aanvraag vóór 15.00u), levering in de gemeente
 • 158,00 euro - dringende procedure (4,5u bij aanvraag vóór 15.00u), gecentraliseerde levering in Brussel

Uitzonderingen

Als de aanvrager door gezondheidsredenen zich niet meer kan begeven tot aan de dienst burgerzaken, kan je de dienst contacteren voor een alternatieve aanvraagprocedure.

Indien je wegens medische redenen geen vingerafdrukken kan laten afnemen, dien je een medisch attest voor te leggen.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je elektronische identiteitskaart:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan
 • je huidige identiteitskaart. Als je je identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:

 • je oude identiteitskaart of het attest van verlies/diefstal.
 • de uitnodiging die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop je puk- en pincode vermeld staan.

Deel deze pagina

Online afspraak

Maak online afspraak

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
 • nieuwe eID