Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Tremelo streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Nalevingsstatus

De website www.tremelo.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

1. Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

2. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.tremelo.be wordt doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS.
  • Integratie screeningstool in het CMS met screening bij ingave nieuwe content en periodieke screening van de ganse site.
  • Aanpassing frontend tremelo.be met een hoog contrast switch knop.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@tremelo.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website? Neem contact op met de gemeente via de klachtenprocedure op www.tremelo.be/klachten of via communicatie@tremelo.be.


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 februari 2024, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail