Zittingsverslagen

Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt een duidelijk onderscheid tussen de notulen en het zittingsverslag van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raden. 

De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen;
  • alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen; 
  • het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing nam; 
  • de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime stemming. 

De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen; 
  • de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad bepaalt dat het zittingsverslag wordt vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad.

Beluister via deze link de zittingsverslagen vanaf 29 oktober 2020.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Secretariaat

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 21
fax
016 52 54 09
e-mail