Mobiliteit

Werken aan een duidelijke visie en uitvoeren van het mobiliteitsplan, verkeersmetingen en -analyses, plannen maken voor het herinrichten van straten en pleinen, ... zijn taken die deel uitmaken van de werking van de dienst mobiliteit. Daarvoor wordt samengewerkt met de dienst openbare werken, de milieudienst, de politie en wanneer nodig ook andere diensten om de verplaatsingen van inwoners, bezoekers en passanten vlot en veilig te laten verlopen en te verduurzamen.

Advies over mobiliteit krijgt het college van burgemeester en schepenen van de verkeersadviesraad, waarbij de deelnemende inwoners adviezen en ideeën aanreiken aan het bestuur, en de mobicel, het intern overlegorgaan rond mobiliteit.

Uitvoeren van aanpassingen op het terrein, infrastructuurwerken, verwerken van signalisatievergunningen en andere toegepaste taken worden niet uitgevoerd door de dienst mobiliteit. Met vragen daarover kan je terecht bij de dienst openbare werken.

Deel deze pagina