Mobiliteitsplan

Een mobiliteitsplan voor een verkeersveilig en -leefbaar Tremelo

Het mobiliteitsplan zet een aantal beleidslijnen uit zodat Tremelo - met de alsmaar groeiende automobiliteit - ook in de toekomst een verkeerveilige en verkeersleefbare gemeente blijft, waar iedereen zich veilig en vlot kan bewegen. Of het nu te voet is, met de fiets, bus of auto.

Tremelo fietsdorp

Tremelo is een compacte gemeente. De vele voorzieningen in Tremelo-centrum en Baal-centrum zijn op wandel- en fietsafstand gelegen. Met de keuze voor het ambitieuze, maar realistische beleidsscenario ‘Tremelo fietsdorp’ zet het bestuur in op vier grote pijlers:

  • het stimuleren van verplaatsingen te voet of met de fiets
  • het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid
  • het verbeteren van het openbaar vervoer
  • het sturen en ontmoedigen van de automobiliteit

Zo wordt het STOP-principe toegepast: eerst stappers, dan trappers, dan het openbaar vervoer en als laatste de personenwagens.

70 concrete acties en maatregelen voor de uitvoering van het mobiliteitsplan

Het bestuur gaat deze beleidsvisie ook effectief op het terrein realiseren met niet minder dan 70 concrete acties en maatregelen. Een eerste actie was alvast de aanstelling van een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar die de realisatie op de voet volgt. Andere voorbeelden zijn het realiseren van veilige(re) wandel- en fietsroutes naar de scholen, het invoeren van een gemeentelijk snelheidsplan, enz.

Het mobiliteitsplan uitvoeren, vraagt natuurlijk tijd en geld. Sommige maatregelen kunnen onmiddellijk worden genomen, terwijl de realisatie van andere acties dan weer een aantal jaren vraagt. Voor elk actiepunt moeten ook uit diverse hoeken middelen worden vrijgemaakt.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Snelheidsregimes