2. Oud-klooster en meisjesschool van de zusters der christelijke scholen

Na de “Ongelukswet” van 1879 nam pastoor Caytan het initiatief om een vrije school op te richten. Frederika Michiels (zus van de broers Michiels, die Baal de beiaard schonken) stelde een stuk grond in de Betekomstraat (waar later de firma De Wijngaert gevestigd was) ter beschikking.

De nieuwe vrije katholieke school kende een overweldigend succes, want de meeste inwoners van Baal stuurden hun kinderen naar deze school. Pastoor Caytan onderhandelde met de zusters van Vorselaar, die de vrije katholieke school daarop overnamen. In 1885 konden in Baal drie zusters van Vorselaar aan de slag: Ludwina, Filotea en Xaveria.

Ondertussen kocht pastoor Caytan, weer met eigen middelen, het huis aan waar nu de huidige Sint-Annaschool gevestigd is, samen met bijhorende gronden. Het huis vormden de zusters gedeeltelijk om tot klooster en tot twee leslokalen. Eén kamer van het klooster diende tot bewaarklas (kleuterklas). In 1886 bouwde Caytan naast het klooster nog drie nieuwe klassen bij. Een ingemetselde gedenksteen vermeldt 1891. In 1895 werd het oude klooster en een klas afgebroken en een nieuw klooster werd opgericht. Weer met geld grotendeels afkomstig van pastoor Caytan.

In 1895 zorgde Pastoor Caytan er voor dat het kerkje in de tuin van de zusters werd omgebouwd tot klas­lokalen. Het kerkje had immers maar een voorlopige functie gehad, tijdens de bouw van de Sint-Annakerk, die in 1895 werd voltooid. In 1898 werd een afdak gebouwd en het jaar daarop werd de hof van het klooster met een muur omringd. Bij zijn overlijden in 1904 schonk pastoor Caytan heel het complex aan de zusters van Vorselaar. De meeste Balenaars herinneren zich nog o.a. zuster Crispina, zuster Juventia, zuster Christina, zuster Emma, Zuster Fien, zuster Rina ... allen boegbeelden van het plaatselijke onderwijs. Sommigen onder hen legden elke dag de weg van dorp- naar wijkschool te voet af.

In 1924 startte de eerste “leek”, Jozefa Sofferie, als lerares. In 1927 volgde Clementine Van Rompuy.

Sinds de gemeenteschool verdween en het onderwijs gemengd werd, nam de school een spectaculaire uitbreiding. In 1955 en 1961 werd nog maar eens bijgebouwd. Toen telde de school een 400-tal leerlingen, verdeeld over 12 klassen voor lager- en zeven voor kleuteronderwijs, met in totaal 22 leerkrachten.

In 1985 vierde de Sint-Annaschool haar honderdjarig bestaan. Begin juli 2001 zijn de vier overgebleven zusters definitief uit Baal vertrokken.De zusters van Vorselaar bleven uiteindelijk 116 jaar onder de Baalse parochiegemeenschap.

Locatie

Baalsebaan 330,
3128 Baal

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Toerisme

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 44
fax
016 53 56 85
e-mail