Afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt.

Verplichte sluitingsuren

Handelszaken, behoudens uitzonderingen, moeten sluiten:

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Verplichte wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voor wie

  • Alle kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels)
  • Privébureaus voor telecommunicatie

Diensten (horeca, kappers,...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving. Daarnaast zijn er ook afwijkingen voor bepaalde handelsvormen en vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van bepaalde productgroepen uitmaakt. 

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag en/of verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Hoe aanvragen

Een aanvraag voor afwijkingen op de wekelijkse rustdag of voor de verplichte sluitingsuren moet je richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Lokale economie en evenementen

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 67
e-mail
Vandaag gesloten